หลังจาก การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เริ่มกลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้งประกอบกับในช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะเกิดการเดินทางภายในประเทศมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทาง กระทรวงคมนาคม จึงได้มีคำสั่งด่วนออกมา เพื่อควบคุมและลดความถี่ในการเดินทางดังต่อไปนี้

กระทรวงคมนาคม ประกาศด่วน อนุญาตคืนตั๋วเดินทาง

1.ให้หน่วยบริการระบบขนส่งการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มมาตรการการอนุญาตให้คืนตั๋วโดยสาร โดยไม่หักคำใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การงดเดินทางก่อน 24 ชั่วโมง เดินทางวันที่ 9 เม.ย. 64 ให้คืนก่อนวันที่ 8 เม.ย. 64 โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชัดเจน

2.กรณีการให้บริการโดยสารระหว่างเมือง และในเมือง ให้เข้มงวดช่องทาง ทางตรวจคัดกรอง และป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดที่สุด ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล เพิ่มความถี่ ให้มากที่สุด

3.ให้หมั่นดูแล ทำความสะอาด ทั้งบริเวณทุกผิวสัมผัส ห้องสุขา ช่องแอร์ ให้มากที่สุด โดยให้ทำทุกชั่วโมง

4.ให้ตรวจสอบ คัดกรอง พนักงานผู้ให้บริการ ในทุกระบบ และสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนให้บริการทุกครั้ง โดยให้ทำสมุดตรวจสอบ อุณหภูมิก่อนและหลังการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดที่สุด

5.ให้ทุกหน่วยงานรายงานรายชื่อและจำนวนข้าราชการ พนักงาน ผู้ติดเชื้อ ทุกวัน ทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัดต่อกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งมาตรการกำกับ ดูแล ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.mot.go.th/motnews.html