เลื่อนตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 สายการบินไหนเลื่อนได้บ้าง

เลื่อนตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 สายการบินไหนเลื่อนได้บ้าง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง หลายๆ คนน่าจะอยาก เลื่อนตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 แต่ละสายการบินในประเทศก็ได้ทยอยออกมาตรการ เพื่อให้ผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินไปแล้วสามารถ เลื่อนวันเดินทาง เปลี่ยนแปลงเส้นทาง...