ทัวร์เที่ยวไทย โครงการช่วยเหลือการท่องเที่ยวไทยรายละ 5,000 บาท

ทัวร์เที่ยวไทย โครงการช่วยเหลือการท่องเที่ยวไทยรายละ 5,000 บาท

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ มาตรการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่ 3  ” ทัวร์เที่ยวไทย ” โครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ จากวิกฤติโควิด -19 และ...