วัดพระเเก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ

วัดพระเเก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระเเก้ว วัดสำคัญที่งดงามของกรุงเทพมหานคร  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๓๒๗ วัดพระแก้ว เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง...