วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา

วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา

วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเขื่อน ริมแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เล่าสืบกันต่อกันมาว่า ขุนสมานจีนประชา (เดิมชื่อ จ๋าย สืบสมาน) เป็นคหบดี ผู้มีฐานะฐานะมั่นคงและเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ท่านขุนมีน้องสาว 1 คน คือนางยี่สุ่น...