วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

หากเอ่ยถึง ” วัดอรุณฯ ” หรือ ” วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ” เราเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี ด้วยเพราะความงดงามทางสถาปัตยกรรมอันประเมินค่าไม่ได้ กลายเป็นสัญลักษณ์ความสวยงามประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก...