สวนป่าดอยบ่อหลวง เชียงใหม่

สวนป่าดอยบ่อหลวง เชียงใหม่

สวนป่าดอยบ่อหลวง เชียงใหม่ บริหารงานภายใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,150 เมตร ไฮไลท์ก็คือ บ้านไม้สวยในป่าสน บรรยากาศดี อากาศดี และสายหมอกปกคลุม แถมถ่ายรูปสวยทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี พื้นที่โดยรอบ...