หมู่เกาะสิมิลัน สวรรค์ทะเลใต้

หมู่เกาะสิมิลัน สวรรค์ทะเลใต้

หมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา คำว่า สิมิลัน เป็นภาษายาวี ซึ่งแปลว่า “เก้า” ซึ่งเท่ากับจำนวนเกาะน้อยใหญ่ทั้งหมดที่ทอดตัวเรียงกันเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากฝั่งเป็นระยะทางไกลกว่า 70 กิโลเมตร...