โรงแรมเชียงใหม่ ที่ร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน [ep2]

โรงแรมเชียงใหม่ ที่ร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน [ep2]

ตรวจสอบรายชื่อ โรงแรมเชียงใหม่ ที่ร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ตลอดระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม – 31 มกราคม 2564 รายละเอียดโครงการสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท...
โรงแรมเชียงใหม่ ที่ร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน [ep2]

โรงแรมเชียงใหม่ ที่ร่วม โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน [ep1]

ตรวจสอบรายชื่อ โรงแรมเชียงใหม่ ที่เข้าร่วม โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ตลอดระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม – 31 มกราคม 2564 รายละเอียดโครงการสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท...