วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

” วัดไชยวัฒนาราม ” พระอารมหลวงคู่เมืองอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173...