Banana Beach Phuket เกาะเฮ

Banana Beach Phuket เกาะเฮ

Banana Beach Phuket เกาะเฮ เป็นเกาะที่มีหาดทรายอันขาวละเอียด มีปะการังน้ำตื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำทะเลใส มองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายมากมาย โลกใต้น้ำ ที่อยู่ทางด้านตะวันตก เกาะเฮนั้นตั้งห่างจากภูเก็ตประมาณ 10 กม. เท่านั้น ทำให้เป็นทริที่นิยมมาก หาดบานาน่าบีช...