Howl’s Moving Castle ในสวนสนุก Studio Ghibli Park ประเทศญี่ปุ่น

Howl’s Moving Castle ในสวนสนุก Studio Ghibli Park ประเทศญี่ปุ่น

เข้าใกล้ความจริงไปอีกขั้นกับ Studio Ghibli Park ที่ล่าสุด ฮิเดอากิ โอมุระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ได้ทวีตข้อความพร้อมภาพลงบน Twitter ว่านี่คือภาพ CG ภาพแรกของปราสาทเคลื่อนที่จากเรื่อง Howl’s Moving Castle ที่จะตั้งอยู่ในโซน Witch’s Valley โดยตัวปราสาทจะสูงถึง 16 เมตร...