Mulberry Mellow ปิคนิคคาเฟ่ กาญจนบุรี

Mulberry Mellow ปิคนิคคาเฟ่ กาญจนบุรี

ร้านที่เกิดจากธุรกิจฟาร์มมัลเบอร์รี่และชาสมุนไพรหลากหลายชนิดภายใต้มาตรฐานออร์แกนิค จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศกว่า 20 ปี ปัจจุบันจึงปรับปรุงพื้นที่เปิดเป็น Mulberry Mellow Mulberry Mellowคาเฟ่น่ารักสไตล์นั่งปิคนิคสนามหญ้าใต้ต้นไม้​...