The Arbor day ร้านต้นไม้เย็นใจ

The Arbor day ร้านต้นไม้เย็นใจ

The Arbor day ร้านต้นไม้สายฮิปซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยเทศบาลนิมิตเหนือ คือร้านขายต้นไม้ที่สร้างมาจากความชื่นชอบและความรักในการปลูกต้นไม้ของสองเพื่อนซี้ของ คุณเนศ-ธเนศ เทพพานิช ผู้ที่ปลูกร้านนี้ขึ้นมาจากความสุข ผลิดอกออกใบมาเป็นร้านในฝัน...